Management Team

Members of Board of Directors

Chairman: Li Guangqing
Director: Liu Zhengxi
Director: Lu Lianxing
Employee Director: Ren Changhe
External Director: Chen DianluXu XiangyiLiu Xiju

Party Committee

Party Committee Secretary: Li Guangqing
Party Committee Deputy Secretary: Wang Hong
Party Committee Deputy Secretary: Liu Zhengxi
Party Committee Standing Committee and Inspection Secretary: Li Zhiqiang
Party Committee Standing Committee: Lu Lianxing
Party Committee Standing Committee: Ren Changhe

Board of Supervisors

Chairman of Board of Directors: Han Bin
Supervisor: Bi Sichun
Supervisor: Wang Yantai
Employment Supervisor: Lu Xiaonan
Employment Supervisor: Zhang Liqing

Board of Managers

President: Wang Hong
Deputy President: Li Xinsheng
CFO: Li Qingxia
Deputy President: Dong Heping
Deputy President: Chi Mingjie
Deputy President: Cui Pengpeng
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统